ÜYE GİRİŞİ


KULLANICI SÖZLEŞMESİ


 

1. Sözleşmenin Onaylanması

mozaiksepeti.com  üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve mozaiksepeti.com  üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren mozaiksepeti.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 

2. Hizmetlerin Tanımı

Mozaiksepeti.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından mozaik, bordür, profil gibi mozaik taşları siparişi verme imkanı sunar. Mozaiksepeti.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından mozaik satın alma imkanı sunar.

 

3. mozaiksepeti.com üyelik sistemi

Mozaiksepeti.com üyesi ‘e-mail’  ve 'şifre'ye sahip olur.  ‘E-mail’  üyeye özeldir ve aynı ‘e-mail’ ile iki farklı üyelik açılamaz. 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. Mozaiksepeti.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Mozaiksepeti.com kullanıcıyı yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Mozaiksepeti.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz – iletişim bilgileri, mozaik tedarikçileri ile siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz. Kullanıcının Mozaiksepeti.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Mozaiksepeti.com' a 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

 

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Mozaiksepeti.com ürünlerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Mozaiksepeti.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Mozaiksepeti.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

Mozaiksepeti.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Mozaiksepeti.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Mozaiksepeti.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Mozaiksepeti.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Mozaiksepeti.com’un sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Mozaiksepeti.com’un sorumlu olmayacağını,

Mozaiksepeti.com' de sunulan hizmetlere Mozaiksepeti.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda mozaiksepeti.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Mozaiksepeti.com’un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Mozaiksepeti.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Mozaiksepeti.com’dan tazminat talep etmemeyi,

Mozaiksepeti.com' den izin almadan Mozaiksepeti.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Mozaiksepeti.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Mozaiksepeti.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Mozaiksepeti.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5. Mozaiksepeti.com’a verilen yetkiler

Mozaiksepeti.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Mozaiksepeti.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. E-Mail ve şifresi Mozaiksepeti.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Mozaiksepeti.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

Mozaiksepeti.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Mozaiksepeti.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Mozaiksepeti.com sorumlu tutulmayacaktır.

Mozaiksepeti.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Mozaiksepeti.com’un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların tedarik edebileceği ürünlerin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Mozaiksepeti.com ilgili tedarikçide bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle Mozaiksepeti.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

Mozaiksepeti.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Mozaiksepeti.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Mozaiksepeti.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

Mozaiksepeti.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Mozaiksepeti.com’un anlaşmalı tedarikçilerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Mozaiksepeti.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

Mozaiksepeti.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Mozaiksepeti.com’in sorumlu olmadığını kabul eder.

Mozaiksepeti.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Mozaiksepeti.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Mozaiksepeti.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

7. Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Mozaiksepeti.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 

8. Ürün Teslimatı:

Kargo firmaları tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise vermiş olduğu sipariş kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 

9. Ürün İadesi:

Online kredi kartı veya havale ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

Siparişin tedarikçiye iletilmediği, siparişin tedarikçiye iletilmiş olup da tedarikçi tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen tedarikçinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcının talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

Sipariş verilen ürünlerin tedarikçide bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;

Tedarikçiye sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle tedarikçinin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda; ve

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda tedarikçinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

 

10. Mozaiksepeti.com kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Mozaiksepeti.com’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Mozaiksepeti.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

 

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

13. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

14. Fesih

Mozaiksepeti.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.